آدرس : ایران، تهران، جاده قدیم کرج، بعد از شیر پاستوریزه، مجتمع تجاری پارس غدیر، پلاک ۳۹

۰۲۱ ۶۶۳۹۰۴۳۹
۰۲۱ ۶۶۳۹۰۴۴۱
۰۲۱ ۶۶۳۹۳۶۶۷
۰۲۱ ۶۶۳۹۳۶۱۷